Teatr Wielki


typ teatru:muzyczny
adres:pl. Dąbrowskiego 1 90-249 Łódź
telefon:042 6339960 (centr.),042 6362272(sekr.), 042 6333186 (BOW), 042 6337777 (kasy), 042 6319552 (fax), 042 6319694 (dział literacko-wydawniczy), 042 6320776 (impresariat), 042 6319972 (organizacja pracy art.), 042 6319949 (promocja)
e-mail:teatr@teatr-wielki.lodz.pl
strona www:www.operalodz.com
dyrektor naczelny:Dariusz Stachura
dyrektor artystyczny:Krzysztof Marciniak