Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka


typ teatru:dramatyczny
adres:ul. Zachodnia 93 90-402 Łódź
telefon:tel. 042 633 44 94 (centr.), 042 633 33 72 (dyr. i sekr.), 042 636 08 47 (dział promocji), 042 633 93 53 (dział literacki), 042 633 81 34 ( fax.)
e-mail:sekretariat@nowy.pl
strona www:www.nowy.pl
dyrektor naczelny:Krzysztof Dudek
dyrektor artystyczny:Maciej Wojtyszko
uwagi:
* Duża Sala
ul. Więckowskiego 15
* Mała Sala
ul. Zachodnia 93
* Centrum Edukacji Teatralnej