Teatr Muzyczny


typ teatru:muzyczny
adres:ul. Północna 47/51 91-425 Łódź
telefon:42 678 35 11 (centr.), 42 678 26 12 (sekr.), 42 678 19 01 (fax), 42 678 19 68 (BOW), 42 678 35 11, w. 319, 0 502 396 544 (kasa)
e-mail:info@teatr-muzyczny.lodz.pl
strona www:www.teatr-muzyczny.lodz.pl
dyrektor naczelny:Grażyna Posmykiewicz
dyrektor artystyczny:Jakub Szydłowski