Teatr Muzyczny


typ teatru:muzyczny
adres:ul. Północna 47/51 91-425 Łódź
telefon:42 678 35 11 (centr.), 42 678 26 12 (sekr.), 42 678 19 01 (fax), 42 678 19 68 (BOW), 42 678 35 11, w. 319, 0 502 396 544 (kasa)
e-mail:info@teatr-muzyczny.lodz.pl
strona www:www.teatr-muzyczny.lodz.pl
dyrektor naczelny:Grażyna Posmykiewicz
dyrektor artystyczny:Zbigniew Macias

Zespół artystyczny w sezonie 2017/2018:

soliści - śpiewacy: Anna Borzyszkowska, Kamila Cholewińska-Lendzion, Aleksandra Drzewicka, Bogumiła Dziel-Wawrowska, Anna Dzionek-Kwiatkowska, Agnieszka Gabrysiak, Aleksandra Janiszewska, Emilia Klimczak, Sylwia Strugińska-Wochowska, Paweł Erdman, Andrzej Fogiel, Szymon Jędruch, Piotr Kowalczyk, Maciej Markowski, Piotr Płuska, Tomasz Rak, Janusz Skoneczny; współpracują: Mieczysława Andrzejak, Kinga Głogowska, Agnieszka Greinert, Jolanta Gzella, Halina Pitry-Ptaszek, Marta Siewiera, Elżbieta Walaszczyk, Anna Walczak, Bartosz Gajda, Grzegorz Piotr Kołodziej, Sylwester Kostecki, Krzysztof Leszczyński, Tadeusz Lewandowski, Zbigniew Macias, Michał Mielczarek, Patryk Pawlak, Mariusz Adam Ruta, Andrzej Orechwo, Mateusz Stachura, Grzegorz Szostak, Łukasz Załęski; zespół baletu: solistka: Karolina Rejnus, koryfeje: Dominika Antoszczyk, Zuzanna Dinter-Markowska, Paulina Poszepczyńska, Krzysztof Baczyński, Kamil Chmielecki, Robert Sarnecki, Marcin Walenda; corps de ballet: Justyna Cieplucha, Aleksandra Fiet, Denise Hoeffle, Magdalena Ponimasz, Małgorzata Timofiejew, Angelina Wieliczko-Skinder, Dorota Wiśniewska, Tomasz Antoszczyk, Marcos de Lima, , współpracują: Agata Biernat, Paulina Chochulska, Marta Humka, Kaja Surdy, Magdalena Zawadzka, Michał Chyliński, Paweł Grala, Łukasz Józefowicz, Gintautas Potockas, Łukasz Tomaszewski, Jarosław Tomczewski; kierownik muzyczny: Lesław Sałacki; kierownik baletu: Artur Żymełka; kierownik chóru: Roman Paniuta; kierownik literacki: Agnieszka Smuga; kierownik techniczny: Andrzej Repetowski; pedagog baletu: Iwona Pietruszyńska, asystent reżysera: Krzysztof Wawrzyniak; asystent scenografa: Ewa Posmyk; koordynator pracy artystycznej: Mieczysława Andrzejak, impresariat: Wojciech Osojca.

Repertuar:

Klimakterium 2, czyli Menopauzy szał-18-11-2019 (godz. 18.30  - gra Agencja Artystyczna Klimaty, Warszawa)
Koncert-13-11-2019 (godz. 20.00)
15-11-2019 (godz. 18.30)
17-11-2019 (godz. 18.00)
25-11-2019 (godz. 19.00)
26-11-2019 (godz. 19.00)
Miss Saigon-21-11-2019 (godz. 11.00,18.30)
22-11-2019 (godz. 11.00,18.30)
23-11-2019 (godz. 18.30)
24-11-2019 (godz. 17.00)
28-11-2019 (godz. 11.30,18.30)
29-11-2019 (godz. 18.30)
30-11-2019 (godz. 18.30)
Moniuszko inaczej-13-11-2019 (godz. 11.00)