Grupa Teatralna Dziewięćsił


typ teatru:inny
adres:ul. Roosevelta 17 90-056 Łódź
telefon:042 636 68 38, 042 636 06 19 (fax)
e-mail:sfk@interia.pl
strona www:www.forum-kultury.pl
dyrektor naczelny:Andrzej Czerny
dyrektor artystyczny:Śródmiejskie Forum Kultury
stały repertuar:Śmierć i spółka; moskiewskie przypadki ottona von F.; urodziny jozefa K.; zapiski oficera czerwonej,