Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera/Szkoła Filmowa w Łodzi


typ teatru:
adres:ul. Targowa 61/63 90-323 Łódź
telefon:tel. 042 634 58 00 (centr.), 042 634 58 14 (Rektorat), 042 634 58 32 (Dziekanat Wydziału Aktorskiego)
e-mail:rektorat@filmschool.lodz.pl
strona www:www.filmschool.lodz.pl
uwagi:
rektor: prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek
dziekan Wydziału Aktorskiego: prof. Zofia Uzelac
prodziekan Wydziału Aktorskiego: dr hab. Piotr Seweryński
dziekan Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej: dr hab. Piotr Mikucki
prodziekan Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej: dr hab. Andrzej Sapija
prodziekan Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej: dr hab. Ryszard Brylski
dziekan Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej: prof. dr hab. Zbigniew Wichłacz
prodziekan Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej: : prof. dr hab. Ryszard Lenczewski
prodziekan Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej: dr hab. Tomasz Komorowski
dziekan Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej: dr Roman Sawka
prodziekan Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej: dr hab. Izabela Łapińska
prodziekan Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej: mgr Anna Pachnicka
* Teatr Studyjny
* Festiwal Szkół Teatralnych