Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera/Szkoła Filmowa w Łodzi


typ teatru:
adres:ul. Targowa 61/63 90-323 Łódź
telefon:tel. 042 634 58 00 (centr.), 042 634 58 14 (Rektorat), 042 634 58 32 (Dziekanat Wydziału Aktorskiego)
e-mail:rektorat@filmschool.lodz.pl
strona www:www.filmschool.lodz.pl
uwagi:
rektor: prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek
dziekan Wydziału Aktorskiego: prof. Zofia Uzelac
prodziekan Wydziału Aktorskiego: dr hab. Piotr Seweryński
dziekan Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej: dr hab. Piotr Mikucki
prodziekan Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej: dr hab. Andrzej Sapija
prodziekan Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej: dr hab. Ryszard Brylski
dziekan Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej: prof. dr hab. Zbigniew Wichłacz
prodziekan Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej: : prof. dr hab. Ryszard Lenczewski
prodziekan Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej: dr hab. Tomasz Komorowski
dziekan Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej: dr Roman Sawka
prodziekan Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej: dr hab. Izabela Łapińska
prodziekan Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej: mgr Anna Pachnicka
* Teatr Studyjny
* Festiwal Szkół Teatralnych

Studenci IV roku Wydziału Aktorskiego w roku akademickim 2017/2018:

Weronika Asińska, Anna Biernacik, Anna Bieżyńska, Anna Bolewska, Oskar Borkowski, Karolina Bruchnicka, Adrian Brząkała, Mateusz Czwartosz, Jakub Gola, Adam Gradowski, Patryk Kabała, Paulina Lasota, Jakub Matwiejczyk, Zuzanna Pawlak, Dawid Ptak, Paulina Walendziak, Magdalena Wieczorek, Mateusz Więcławek, Marta Wiśniewska, Jakub Zając.