Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów


typ teatru:
adres:ul. Gdańska 32 90-716 Łódź
telefon:+48 42 662 16 00 (centr.), +48 42 662 16 01 (sekr.), +48 42 639 99,+48 42 662 16 65
e-mail:dznaucz@amuz.lodz.pl
strona www:www.amuz.lodz.pl
uwagi:
inny e-mail: rektorat@amuz.lodz.pl
rektor: Cezary Sanecki
dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego: Beata Zawadzka-Kłos
kierownik Katedry Wokalistyki: Urszula Krygier
* kierunek Musical i choreografia