On-Off Teatr Psychodelii Absolutnej oraz Teatr Off Tatrzański


typ teatru:inny
adres:  
telefon:+48 501 521 929
e-mail:bpiotrowski@offteatr.eu
uwagi:
* dyrektor naczelny i artystyczny: Bartłomiej Piotrowski
stały repertuar:spektakle teatralne i multimedialne, spektakle kabaretowe, filmy i happeningi.