Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego


typ teatru:
adres:ul. Straszewskiego 21-22 31-109 Kraków
telefon:012 422 18 55, +48 12 422 57 01, +48 12 422 02 09 (fax)
e-mail:sekretariat@pwst.krakow.pl
strona www:www.pwst.krakow.pl
uwagi:
rektor: prof. dr hab. Dorota Segda
prorektor: dr hab. Beata Guczalska
dziekan Wydziału Aktorskiego: dr Adam Nawojczyk
prodziekan Wydziału Aktorskiego: dr hab. Monika Jakowczuk
dziekan Wydziału Reżyserii Dramatu: dr Iwona Kempa
prodziekan Wydziału Reżyserii Dramatu: dr Iga Gańczarczyk

Repertuar:

Kochanie, zabiłam nasze koty-22-01-2018 (godz. 19.00)
23-01-2018 (godz. 19.00)
24-01-2018 (godz. 19.00)
prawie my-16-01-2018 (godz. 18)
17-01-2018 (godz. 18)