Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego


typ teatru:
adres:ul. Straszewskiego 21-22 31-109 Kraków
telefon:012 422 18 55, +48 12 422 57 01, +48 12 422 02 09 (fax)
e-mail:sekretariat@ast.krakow.pl
strona www:www.ast.krakow.pl
uwagi:
* od października 2018 - Akadaemia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego
***
rektor: prof. dr hab. Dorota Segda
prorektor: dr hab. Beata Guczalska
dziekan Wydziału Aktorskiego: dr hab Adam Nawojczyk
prodziekan Wydziału Aktorskiego: dr hab. Monika Jakowczuk
dziekan Wydziału Reżyserii Dramatu: dr Iwona Kempa
prodziekan Wydziału Reżyserii Dramatu: dr Iga Gańczarczyk