Akademia Muzyczna w Krakowie


typ teatru:
adres:Św. Tomasza 43 31-027 Kraków
telefon:012 4220455, 012 4227844 (Dział Nauczania)
e-mail:zbjanik@cyf-kr.edu.pl
strona www:www.amuz.krakow.pl
dyrektor naczelny:zblumezi@cyfronet.pl
uwagi:
rektor: Stanisław Krawczykowski
dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego: Adam Korzeniowski
inny e-mail: zblumezi@cyfronet.pl, marta.strzebonska@amuz.krakow.pl