Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego


typ teatru:dramatyczny
adres:Plac Teatralny 1; 75-729 Koszalin
telefon:tel. 094 342 20 58 (centr., fax), 094 342 22 67 (BOW), 094 346 54 02 (sekr.)
e-mail:sekretariat@btd.koszalin.pl
strona www:www.btd.koszalin.pl
dyrektor naczelny:Zdzisław Derebecki

Zespół artystyczny w sezonie 2018/2019

Aktorzy: Dominika Mrozowska, Beata Niedziela, Żanetta Gruszczyńska - Ogonowska, Katarzyna Ulicka - Pyta, Żaneta Kamila Kurcewiczówna, Małgorzata Wiercioch, Bartosz Budny, Artur Czerwiński, Wojciech Kowalski, Wojciech Rogowski, Marcin Borchardt, Piotr Krótki, Jacek Zdrojewski, Zdzisław Derebecki
Gościnnie: Adrianna Jendroszek, Adria Jakubik, Anna Podgórzak, Sławomir Banaś, Adam Lisewski, Artur Paczesny
Inspicjenci: Hanna Student, Izabela Rogowska
Sekretarz literacki: Piotr Pawłowski
Dramaturg: Tomasz Ogonowski

Repertuar:

Carski syn-20-10-2018 (godz. 12.00)
13-11-2018 (godz. 09.00)
Dzieła wszystkie Szekspira... w nieco skróconej wersji-19-10-2018 (godz. 10.00,20.30)
03-11-2018 (godz. 18.00)
06-11-2018 (godz. 09.00)
07-11-2018 (godz. 09.00,11.00)
20-11-2018 (godz. 09.00)
21-11-2018 (godz. 09.00)
Księżyc nad Buffalo-27-10-2018 (godz. 19.00)
28-10-2018 (godz. 19.00)
Mayday-17-11-2018 (godz. 19.00)
18-11-2018 (godz. 19.00)
Piosenka jest dobra na wszystko-25-11-2018 (godz. 17.00)
Polowanie na łosia-24-11-2018 (godz. 17.00,20.00  - gra Fundacja Garnizon Sztuki, Warszawa)
spektakl gościnny - Mężczyzna idealny-26-10-2018 (godz. 17.00,20.15)
spektakl gościnny -Judy Garland-21-10-2018 (godz. 16.00,19.00)
spektakl gość. - O Ignasiu,który nie lubił szkoły-11-11-2018 (godz. 12.00)
14-11-2018 (godz. 09.00)
15-11-2018 (godz. 09.00)
16-11-2018 (godz. 09.00)
spektakl gość.- Jaskiniowcy-10-11-2018 (godz. 17.00,20.00)
22-11-2018 (godz. 17.00)
spektakl gość.- Mały Książe-04-11-2018 (godz. 14.00,17.00)
spektakl impresaryjny - Andropauza 3-14-11-2018 (godz. 18.00)
Stopklatka-23-10-2018 (godz. 09.00,11.00  - gra Teatr im. Juliusza Osterwy, Gorzów Wielkopolski)
24-10-2018 (godz. 09.00,11.00  - gra Teatr im. Juliusza Osterwy, Gorzów Wielkopolski)
25-10-2018 (godz. 09.00,11.00  - gra Teatr im. Juliusza Osterwy, Gorzów Wielkopolski)
Wirus Świrus... i cała reszta-23-10-2018 (godz. 09.00,11.30  - grana w Teatr im. Juliusza Osterwy, Gorzów Wielkopolski)
24-10-2018 (godz. 09.00,11.30  - grana w Teatr im. Juliusza Osterwy, Gorzów Wielkopolski)
25-10-2018 (godz. 09.00,11.30  - grana w Teatr im. Juliusza Osterwy, Gorzów Wielkopolski)
Wyzwolenie-08-11-2018 (godz. 09.00,11.00,19.00)
11-11-2018 (godz. 19.00)
Związek otwarty-03-11-2018 (godz. 20.00)
04-11-2018 (godz. 20.00)
10-11-2018 (godz. 18.00,20.00)
25-11-2018 (godz. 19.00)