Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego


typ teatru:dramatyczny
adres:Plac Teatralny 1; 75-729 Koszalin
telefon:tel. 094 342 20 58 (centr., fax), 094 342 22 67 (BOW), 094 346 54 02 (sekr.)
e-mail:sekretariat@btd.koszalin.pl
strona www:www.btd.koszalin.pl
dyrektor naczelny:Zdzisław Derebecki

Zespół artystyczny w sezonie 2017/2018

aktorzy: Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Żaneta Kamila Kurcewiczówna, Dominika Mrozowska, Beata Niedziela, Anna Podgórzak, Katarzyna Ulicka-Pyda, Małgorzata Wiercioch, Marcin Borchardt, Bartosz Budny, Artur Czerwiński, Wojciech Kowalski, Piotr Krótki, Artur Paczesny, Wojciech Rogowski, Jacek Zdrojewski;
gościnnie: Filip Kosior, Katarzyna Stenzel, Leszek Andrzej Czerwiński, Magdalena Waligórska, Robert Wasiewicz, Paweł Wolsztyński, Leszek Żentara, Joanna Żóraw;
inspicjenci: Dorota Czerkawska, Hanna Student; kierownik literacki - Piotr Pawłowski