Teatr im. Stefana Żeromskiego


typ teatru:dramatyczny
adres:ul. Sienkiewicza 32; 25-507 Kielce
telefon:tel. (41) 3447500 (Impresariat i kasa), 3444765 (sekr.), 3446048 (centr.), 3444765 (fax)
e-mail:sekretariat@teatrzeromskiego.pl
strona www:www.teatrzeromskiego.pl
dyrektor naczelny:Michał Kotański
dyrektor artystyczny:Michał Kotański