Kieleckie Centrum Kultury


typ teatru:
adres:pl. Moniuszki 2 25-334 Kielce
telefon:+48 41 344 40 32 (centr.), +48 41 344 90 54, +48 41 344 40 33 (dyr. nacz.), +48 41 344 40 34 (fax)
e-mail:impresariat@kck.com.pl
strona www:www.kck.com.pl
dyrektor naczelny:Magdalena Kusztal
uwagi:
* Teatr Pegaz