Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego


typ teatru:
adres:Zacisze 3 40-025 Katowice
telefon:+48 32 779 21 00, +48 32 779 23 02
e-mail:tokstudiow@am.katowice.pl
strona www:www.am.katowice.pl
uwagi:
inny e-mail: Dziekanat2@am.katowice.pl
rektor: prof. Tomasz Miczka
dziekan Wydziału Wokalno-Instrumentalnego: prof. AM dr hab. Władysław Szymański
prodziekani Wydziału Wokalno-Instrumentalnego: prof. Feliks Widera, adt. dr hab. Grzegorz Biegas
dyrektor Instytutu Wokalno-Aktorskiego: prof. zw. Jan Ballarin
kierownik Katedry Wokalistyki: prof. zw. Henryka Januszewska Stańczuk