Teatr Tańca Alter


typ teatru:tańca i ruchu
adres:  Łódź
telefon:+48 691 677 455, +48 603 934 566
e-mail:alter@ppas.pl, alter@plusnet.pl
strona www:www.alter.ppas.pl
dyrektor artystyczny:kier. art. Witold Jurewicz
stały repertuar:Sin Piel, Fields of water, Mamo gdzie jesteś, Żółty, Poniżej nieba czyli seks po polsku, Fermina, Trzcina, Zaślubiny Kadmosa z Harmonią, The reed.

zespół artystyczny w sezonie 2014/2015

Mariola Benesz, Izabela Chlewińska, Agnieszka Muczyn, Aleksandra Ścibor, Wojciech Łaba, Paweł Skalski