Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej


typ teatru:muzyczny
adres:pl. Grunwaldzki 1 81-372 Gdynia
telefon:tel. 058 620 95 21 (centr.), 058 620 01 05 (sekr.), 058 621 60 24 (BOW), 058 661 60 00 (BOW) 058 620 33 47 (fax)
e-mail:info@muzyczny.org
strona www:www.muzyczny.org
dyrektor naczelny:Igor Michalski
dyrektor artystyczny:Igor Michalski