Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza


typ teatru:dramatyczny
adres:ul. Bema 26; 81-381 Gdynia
telefon:tel. 58 660 59 39 (automatyczna informacja ), 58 660 59 49 (sekr.), 58 660 59 26, 58 711 20 07 (dz. literacki), 58 660 59 46 (kasa biletowa)
e-mail:sekretariat@teatrgombrowicza.art.pl
strona www:www.teatrgombrowicza.art.pl
dyrektor naczelny:Wojciech Zieliński
dyrektor artystyczny:Krzysztof Babicki