Opera Bałtycka w Gdańsku


typ teatru:muzyczny
adres:al. Zwycięstwa 15; 80-219 Gdańsk
telefon:tel. 58 763 49 12/13 (centr.), 58 350 06 15 (BOW), 58 763 49 14 (fax), 58 763 49 09 (sekr.)
e-mail:opera@operabaltycka.pl
strona www:www.operabaltycka.pl
dyrektor naczelny:Warcisław Kunc
dyrektor artystyczny:Warcisław Kunc
uwagi:
* Z-ca dyrektora ds. organizacyjnych i administracji - Celina Zboromirska-Bieńczak
* Z-ca dyrektora ds. technicznych i inwestycji - Mariusz Napierała

Zespół artystyczny w sezonie 2016/2017:

śpiewacy-soliści:
soprany: Magdalena Chmielecka, Joanna Cortes, Anna Fabrello, Ingrida Gapova, Katarzyna Hołysz, Julia Iwaszkiewicz, Karolina Karcz-Sołomin, Aleksandra Kubas-Kruk, Lilla Lee, Anna Mikołajczyk, Katarzyna Oleś-Blacha, Magdalena Stefaniak, Katarzyna Trylnik, Barbara Zamek; mezzosoprany: Monika Fedyk-Klimaszewska, Monika Ledzion, Ewa Marciniec, Katarzyna Okońska, Ewelina Rakoca, Karolina Sikora; kontratenory: Karol Bartosiński, Piotr Łykowski, Jan Jakub Monowid, Tomasz Raczkiewicz; tenory: Przemysław Baiński, Sylwester Kordecki, Aleksander Kunach, Jacek Laszczkowski, Ryszard Minkiewicz, Mirosław Niewiadomski, Paweł Skałuba, Hubert Walawski, Adam Zdunikowski; barytony: Jacek Batarowski, Robert Gierlach, Sławomir Kowalewski, Zbigniew Macias, Bartłomiej Misiuda, Tomasz Rak, Leszek Skrla, Robert Szpręgiel, Mateusz Teliński, Mikołaj Zalasiński; basy: Daniel Borowski, Marian Kępczyński, Szymon Kobyliński, Damian Konieczek, Paweł Konik, Andrzej Malinowski, Ryszard Morka, Piotr Nowacki, Adam Palka, Janusz Żak;
***
Kierownik Baletu Opery Bałtyckiej: Wojciech Warszawski;
z-ca kierownika: Izabela Sokołowska-Boulton;
inspektor baletu: Piotr Borowy; akompaniator: Irena Lewkowicz
Zespół:
tancerze soliści:
Beniamin Citkowski, Beata Giza, Oleksandr Khudimov, Min Kyung Lee, Filip Michalak
tancerze koryfeje:
Clelia Averna, Levente Bálint, Sayaka Haruna-Kondracka, Michał Lewandowski, Monika Zaniewicz
tancerze zespołowi:
Natalia Cedrowicz, Anita Gregory, Emma Jane Howley, Jakub Jóźwik, Bartosz Kondracki, Aleksandra Michalak, Marianna Młynarska, Magdalena Negowska, Federico Paris, Maciej Ruszkiewicz, Sandra Springhorn, Agata Steinke-Wojtala, Roberto Tallarigo, Małgorzata Timofiejew, Agnieszka Wojciechowska, Teresa Żurowska
***
p.o. pełnomocnik dyrektora ds. finansowych - Elżbieta Hałuszczak
Koordynacja pracy artystycznej: Katarzyna Wilewska (kierownik), Zygmunt Żabiński;
Dział promocji: Agnieszka Tokarska-Więcek (kierownik), Ryszard Szczeszak, Anna Umięcka;
Dział edukacji: Aleksandra Filipek; asystent reżysera/inspicjent: Magdalena Szlawska; Biuro Obsługi Widza: Kamila Borkowska

Repertuar:

Francuska noc-30-12-2017 (godz. 17.00,20.00)
31-12-2017 (godz. 17.00,20.00)