Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny-Sobczak


typ teatru:
adres:al. Legionów 3 80-441 Gdańsk
telefon:tel. 58 341 49 13 (sekret., fax), 58 341 76 97 (centr.)
e-mail:sekretariat@szkolabaletowa.pl
strona www:www.szkolabaletowa.pl
dyrektor naczelny:Sławomir Gidel
dyrektor artystyczny:Sławomir Gidel