Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki


typ teatru:
adres:Łąkowa 1/2 80-743 Gdańsk
telefon:+48 58 300 92 00 (centr.), +48 58 300 92 01 (rektorat), +48 58 300 92 21 (dział nauczania), +48 58 300 92 10 (fax)
e-mail:rektorat@amuz.gda.pl
strona www:amuz.gda.pl
uwagi:
rektor: prof. Bogdan Kułakowski
dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego: prof. Ryszard Minkiewicz
prodziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego: st. wykł. Dorota Artykiewicz-Skrla
kierownik Katedry Wokalistyki: prof. zw. Piotr Kusiewicz