Těšínské divadlo (Teatr Cieszyński) - Scena Polska


typ teatru:dramatyczny
adres:ul. Ostravska 67 737-35 Czeski Cieszyn [Český Těšín]
telefon:00 420 558 746 022, 00 420 558 746 023, 00 420 558 713 372(faks).
e-mail:info@tdivadlo.cz
strona www:www.tdivadlo.cz
dyrektor naczelny:Karol Suszka
dyrektor artystyczny:kier. art. Sceny Polskiej - Bogdan Kokotek

Zespół artystyczny w sezonie 2015/2016:

Katarzyna Bonev, Lidia Chrzanówna, Joanna Gruszka, Joanna Litwin-Widera, Anna Paprzyca, Halina Pasekova, Małgorzata Pikus, Patrycja Sikora, Barbara Stonawska, Janusz Kaczmarski, Marcin Kaleta, Tomasz Kłaptocz, Mariusz Osmelak, Ryszard Pochroń, Piotr Rodak, Dariusz Waraksa, Grzegorz Widera;
kierownik artystyczny: Bogdan Kokotek; kierownik literacki: Joanna Wania; inspicjentka: Iwona Bajger; suflerka: Anna Kaczmarska