Teatr Rozrywki


typ teatru:muzyczny
adres:ul. Konopnickiej 1 41-500 Chorzów
telefon:tel. 032 3461930 (centr.), 032 3461939 (sekr., fax), 032 3461931 (BOW)
e-mail:info@teatr-rozrywki.pl
strona www:www.teatr-rozrywki.pl
dyrektor naczelny:Aleksandra Gajewska
uwagi:
* Wakacyjny Przegląd Przedstawień;
* Szkoła teatru - program edukacyjny