Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki


typ teatru:
adres:ul. Sempołowskiej 13 43-300 Bielsko-Biała
telefon:0 33 496 52 19, 033 497 56 55 (fax)
e-mail:biuro@teatrgrodzki.pl
strona www:www.teatrgrodzki.pl
dyrektor naczelny:Magdalena Wojtczak
uwagi:
* projekty edukacyjne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej
*portal teatru amatorskiego