Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej


typ teatru:lalkowy
adres:ul. Mickiewicza 20 43-300 Bielsko-Biała
telefon:033 815 09 14 (centr./fax), 033 822 10 47, 033 812 33 94 (centr.), 033 815 09 15 (impresariat)
e-mail:teatr@banialuka.pl
strona www:www.banialuka.pl
dyrektor naczelny:Jacek Popławski
dyrektor artystyczny:Jacek Popławski