Białostocki Teatr Lalek


typ teatru:lalkowy
adres:ul. Kalinowskiego 1 15-875 Białystok
telefon:+48 85 742 50 31, tel (fax) +48 85 742 86 31
e-mail:teatr@btl.bialystok.pl
strona www:www.btl.bialystok.pl
dyrektor naczelny:Jacek Malinowski
dyrektor artystyczny:Jacek Malinowski