Akademia Teatralna w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku


typ teatru:
adres:Sienkiewicza 14 15-092 Białystok
telefon:+48 85 743 53 98 (centr.), +48 85 743 51 87 (sekr.), +48 85 743 50 86 (dziekanat)
e-mail:sekretariat@atb.edu.pl
strona www:www.atb.edu.pl
uwagi:
inny e-mail: dziekanat@atb.edu.pl, international@atb.edu.pl
rektor: prof. dr hab. Wojciech Malajkat
prorektor ds Wydziału Sztuki Lalkarskiej
prof. dr hab. Wiesław Czołpiński
dziekan Wydziału Sztuki Lalkarskiej: dr hab. Artur Dwulit
prodziekan Wydziału Sztuki Lalkarskiej: dr Katarzyna Siergiej
stały repertuar:* Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego * Międzynarodowy Festiwal Szkół lalkarskich Lalka Nie Lalka