Akademia Teatralna w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku


typ teatru:
adres:Sienkiewicza 14 15-092 Białystok
telefon:+48 85 743 53 98 (centr.), +48 85 743 51 87 (sekr.), +48 85 743 50 86 (dziekanat)
e-mail:sekretariat@atb.edu.pl
strona www:www.atb.edu.pl
uwagi:
inny e-mail: dziekanat@atb.edu.pl, international@atb.edu.pl
rektor: prof. dr hab. Wojciech Malajkat
prorektor ds Wydziału Sztuki Lalkarskiej
prof. dr hab. Wiesław Czołpiński
dziekan Wydziału Sztuki Lalkarskiej: dr hab. Artur Dwulit
prodziekan Wydziału Sztuki Lalkarskiej: dr Katarzyna Siergiej
stały repertuar:* Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego * Międzynarodowy Festiwal Szkół lalkarskich Lalka Nie Lalka

Repertuar:

Odys, wracaj do domu!-20-01-2018 (godz. 18.00)
21-01-2018 (godz. 18.00)
26-01-2018 (godz. 20.00)
27-01-2018 (godz. 18.00)
28-01-2018 (godz. 18.00)
20-02-2018 (godz. 10.00)
21-02-2018 (godz. 10.00)
22-02-2018 (godz. 10.00,20.00)
23-02-2018 (godz. 10.00,20.00)
25-02-2018 (godz. 18.00)
27-02-2018 (godz. 10.00)
28-02-2018 (godz. 10.00)
01-03-2018 (godz. 10.00)
02-03-2018 (godz. 20.00)
03-03-2018 (godz. 18.00)
04-03-2018 (godz. 18.00)