Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku


typ teatru:
adres:Sienkiewicza 14 15-092 Białystok
telefon:+48 85 743 53 98 (centr.), +48 85 743 51 87 (sekr.), +48 85 743 50 86 (dziekanat)
e-mail:sekretariat@atb.edu.pl
strona www:www.atb.edu.pl
uwagi:
rektor: prof. dr hab. Wojciech Malajkat
prorektor ds. kształcenia i studentów: prof. dr hab. Wiesław Czołpiński
prorektor ds. Filii w Białymstoku: prof. dr hab. Marta Rau
dziekan ds. kierunków: dr hab. Artur Dwulit
pełnomocnik dziekana ds. kierunków: dr Katarzyna Siergiej
**
inny e-mail: dziekanat@atb.edu.pl, international@atb.edu.pl
stały repertuar:* Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego * Międzynarodowy Festiwal Szkół lalkarskich Lalka Nie Lalka

Repertuar:

Hotel Boga-08-11-2019 (godz. 20)
09-11-2019 (godz. 18)
10-11-2019 (godz. 18 )
13-11-2019 (godz. 11)
14-11-2019 (godz. 11)
16-11-2019 (godz. 18)
17-11-2019 (godz. 18)
29-11-2019 (godz. 20)
30-11-2019 (godz. 18)
01-12-2019 (godz. 18)