Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku


typ teatru:
adres:Sienkiewicza 14 15-092 Białystok
telefon:+48 85 743 53 98 (centr.), +48 85 743 51 87 (sekr.), +48 85 743 50 86 (dziekanat)
e-mail:sekretariat@atb.edu.pl
strona www:www.atb.edu.pl
uwagi:
rektor: prof. dr hab. Wojciech Malajkat
prorektor ds. kształcenia i studentów: prof. dr hab. Wiesław Czołpiński
prorektor ds. Filii w Białymstoku: prof. dr hab. Marta Rau
dziekan ds. kierunków: dr hab. Artur Dwulit
pełnomocnik dziekana ds. kierunków: dr Katarzyna Siergiej
**
inny e-mail: dziekanat@atb.edu.pl, international@atb.edu.pl
stały repertuar:* Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego * Międzynarodowy Festiwal Szkół lalkarskich Lalka Nie Lalka

Repertuar:

Śmierć porucznika-27-02-2020 (godz. 12.00,18.00)
28-02-2020 (godz. 12.00,20.00)
29-02-2020 (godz. 19.00)
01-03-2020 (godz. 18.00)
03-03-2020 (godz. 19.00)
14-03-2020 (godz. 18.00)
15-03-2020 (godz. 18.00)