Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana


typ teatru:lalkowy
adres:ul. Teatralna 4 42-500 Będzin
telefon:tel. 032 267 36 25, 032 267 36 68 (sekretariat/fax), 032 267 73 12 (BOW)
e-mail:sekretariat@teatr.bedzin.pl
strona www:www.teatr.bedzin.pl
dyrektor naczelny:Paweł Klica
dyrektor artystyczny:Jakub Kasprzak

Zespół artystyczny w sezonie 2017/2018:

Karina Abrahamczyk-Zator, Katarzyna Bała, Dominika Dzierżęga, Agata Madejska, Agnieszka Raj-Kubat, Joanna Rząp, Ewa Zawada, Dariusz Czajkowski (gościnnie), Patrycy Hauke, Kamil Katolik, Karol Kojkoł, Adam Kwapisz, Jacek Mikołajczyk, Stefan Szulc;
inspicjent: Edyta Dziura