Szkoła Wokalno - Aktorska


typ teatru:
adres:Al. Krasińskiego 20/5 30-101 Kraków
telefon:+48 12 429 66 45, +48 609-102-595
e-mail:dyrekcja@wokal.art.pl
strona www:www.wokal.art.pl
dyrektor naczelny:Bogdan Kalarus