Towarzystwo Prze-Twórcze


typ teatru:tańca i ruchu
adres:ul. Łukowska 30/129 04-133 Warszawa
telefon:+48 605 367 069
e-mail:rpiotrowska@prze-tworcze.pl
strona www:www.prze-tworcze.pl
dyrektor naczelny:prezes Renata Piotrowska