Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski


typ teatru:
adres:ul. Jazdów 2 00-467 Warszawa
telefon:+48 22 628 12 71-73 (centr.), +48 22 628 76 83, +48 22 628 95 50 (fax)
e-mail:csw@csw.art.pl, janmarek@csw.art.pl
strona www:www.csw.art.pl
dyrektor naczelny:Fabio Cavallucci
uwagi:
* Program Teatru CSW
kurator Janusz Marek
e-mail: janmarek@csw.art.pl
* Międzynarodowe Spotkania Sztuki Akcji Rozdroże
* Festiwal Temps d'images
* Europejski Festiwal Sztuki Performance (EPAF)