Biuro Promocji Kultury


typ teatru:
adres:ul. Krzywoustego 22/14; 80-360 Gdańsk
telefon:+48 58 553 25 38, +48 58 309 92 48 (fax), +48 58 712 73 47
e-mail:office@promocjakultury.pl
strona www:www.promocjakultury.pl
uwagi:
* dyrektor Marek Wysoczyński