Centralny Basen Artystyczny


typ teatru:
adres:ul. Konopnickiej 6 00-491 Warszawa
telefon:022 339 07 61 (sekr.), 022 339 07 62 (fax), 022 339 07 60, 022 339 06 08 (kasa), 022 339 06 09, 022 339 07 55
e-mail:info@basen.art.pl
strona www:www.basen.art.pl
dyrektor naczelny:dyr. Piotr Duda
uwagi:
Do 1 listopada 2007 r. działało pod nazwą Centrum Artystyczne Montownia. Do 1 lutego 2008 r. pod nazwą Centrum Artystyczne.
inne e-maile: p.duda@montownia.art.pl
rezerwacje@basen.art.pl
m.byrska@basen.art.pl