Akademia Sztuk Pięknych


typ teatru:
adres:ul. Krakowskie Przedmieście 5 00-068 Warszawa
telefon:+48 22 320 02 00 (centr.), +48 22 636 81 30 (kier. sztuki mediów), +48 22 636 01 49 (kier. scenogr.)
e-mail:scenografia@asp.waw.pl
strona www:www.asp.waw.pl, http://sztukamediowiscenografia.pl
uwagi:
inny e-mail: sztuka.mediow@asp.waw.pl
dziekan Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii: prof. dr hab. Janusz Fogler
prodziekan Wydziału sztuki Mediów i Scenografii: dr hab. Piotr Jarnuszkiewicz