Fundacja "Ardente Sole"


typ teatru:
adres:u. Na Groblach 7 30-101 Kraków
telefon:012 421 49 80, fax 012 429 58 80
e-mail:ardentesole@ardentesole.art.pl
strona www:www.ardentesole.art.pl
uwagi:
* Fundacja Na Rzecz Rozpowszechniana i Promocji Tańców Historycznych i Kultury Dworskiej "Ardente Sole".
Zarząd:
Zbigniew Konopacki-Maciuk
Dominika Kosek
Romana Agnel
stały repertuar:*współorganizacja wydarzeń kulturalnych z obszaru promowania kultury dworskiej. Współorganizacja Festiwalu Tańców Dworskich "Cracovia Danza", obywającego się zawsze w pierwszej połowie sierpnia w Krakowie. *spektakle autorskie, a także widowiska taneczno-pantomimiczne nawiązujące do historii i kultury dworu polskiego, jak również innych dworów europejskich okresów od Średniowiecza do Współczesności.