Studio Teatru, Muzyki i Tańca


typ teatru:
adres:Al. Słowackiego 41/3 31-159 Kraków
telefon:+48 502 149 678, +48 501 286 098
e-mail:stmit@stmit.pl
strona www:www.stmit.pl
dyrektor artystyczny:Elżbieta Armatys