Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA


typ teatru:
adres:Al. 1 Maja 2 90-718 Łódź
telefon:85 742 50 31 wew. 128
e-mail:polunima.biuro@gmail.com
strona www:www.polunima.pl
dyrektor artystyczny:Prezydent_Waldemar Wolański
uwagi:
od lutego 2019 zmiana siedziby:
Polski Ośrodek Lalkarski Polunima
ul. K. Kalinowskiego 1
15-875 Białystok