Agencja Kreacji Teatru Telewizji Polskiej


typ teatru:
adres:ul. Woronicza 17 00-999 Warszawa
telefon:+48 22 547-81-10 (sekretariat). Fax: +48 22 547-79-30
e-mail:teatrtelewizji@tvp.pl
strona www:www.teatrtelewizji.tvp.pl
dyrektor naczelny:Ewa Millies-Lacroix
uwagi:
dawniej pod nazwą Teatr Telewizji