Studio Teatralne Komedianci


typ teatru:inny
adres:ul. Tadeusza Zawadzkiego - Zośki 71/9 65-528 Zielona Góra
e-mail:roman.garbowski@xl.wp.pl
dyrektor naczelny:Roman Garbowski