Zakład Kulturalny


typ teatru:inny
adres:aleja Rzeczypospolitej 8 80-369 Gdańsk
telefon:+48 502 240 832
e-mail:biuro.zakladkulturalny@gmail.com
strona www:zakladkulturalny.pl/danceschool/info
uwagi:
Miejsce do swobodnej, wolnej pracy twórczej, scena otwarta dla artystów, teatrów zdomnych i bezdomnych, jak również nowa przestrzeń edukacji artystycznej