Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie


typ teatru:
adres:ul. Zwierzyniecka 1 31-103 Kraków
telefon:+ 48 12 619 87 26, +48 504 063 225
e-mail:fk@filharmonia.krakow.pl
strona www:filharmonia.krakow.pl
dyrektor naczelny:Bogdan Tosza
uwagi:
* Adres administracji Filharmonii do końca marca 2020 roku:
Herbewo International
Al. Słowackiego 64, IV piętro
30-024 Kraków
***
Stała siedziba /obecnie w remoncie/ :
Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie
ul. Zwierzyniecka 1
31-103 Kraków