Uniwersytecki Zespół Teatralny


typ teatru:inny
adres:ul. Kuźnicza 49A 50-138 Wrocław
uwagi:
grupa działa przy Instytucie Kulturoznawstwa UWr pod opieką reżyserską mgr. Piotra Hildta
Dyrektor Instytutu: prof. zw. dr hab. Mirosław Kocur