Teatr Robimy


typ teatru:inny
adres:ul. Piłsudskiego 24a 41-902 Bytom
telefon:787744724
e-mail:t.robimy@gmail.com
strona www:www.facebook.com/Teatr-ROBIMY-101135288021504/
dyrektor artystyczny:Kierownik artystyczny: Paulina Prokopiuk
uwagi:
c/o:
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie,
Wydział Teatru Tańca w Bytomiu.

Zespół artystyczny:

Monika Jarosińska. Wojciech Kałuża, Stanisław Leśniewski, Magdalena Malik. Monika Kołodziejska, Jakub Pewiński, Paulina Sajda, Mateusz Wierzbicki, Łukasz Wójtowicz.