Centrum Edukacji Artystycznej


typ teatru:
adres:ul. Mikołaja Kopernika 36/40; 00-924 Warszawa
telefon:(22) 42-10-621
e-mail:sekretariat@cea.art.pl
strona www:www.cea.art.pl
dyrektor naczelny:dr Zdzisław Bujanowski
uwagi:
* Wicedyrektor: Włodzimierz Gorzelańczyk