Studio Aktorskie Mała Rolka


typ teatru:
adres:  Częstochowa
telefon:+48 604 262 804 / +48 601 866 360,
e-mail:kontakt@rolkastudio.pl
strona www:www.rolkastudio.pl
dyrektor naczelny:MariuszSieniewicz
dyrektor artystyczny:Bartosz Kopeć