Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki


typ teatru:
adres:pl. Małachowskiego 3 00-916 Warszawa
telefon:22 556 96 01
e-mail:office@zacheta.art.pl
dyrektor naczelny:Hanna Wróblewska