Instytut Teatru i Sztuki Mediów


typ teatru:
adres:ul. Fredry 10; 61-701 Poznań
telefon:61 829 4532
e-mail:dramat@amu.edu.pl
strona www:dramat-itism.home.amu.edu.pl
dyrektor naczelny:dyrektor: prof. UAM dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska
uwagi:
c/o Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu