Miejski Ośrodek Kultury


typ teatru:inny
adres:Sienkiewicza 23  Siedlce
telefon:25 794 31 01 (sekretariat), (25) 794 31 21 (sala widowiskowa)
e-mail:pegaz@mok.siedlce.pl
strona www:www.mok.siedlce.pl
dyrektor naczelny:Mariusz Woszczyński