Furiosa


typ teatru:inny
adres:  Warszawa
uwagi:
jednoosobowe przedsięwzięcie Agnieszki Przepiórskiej; teatr nie ma stałej siedziby