Centrum Edukacji Teatralnej


typ teatru:
adres:  Kraków
telefon:+48 514 351 601, Warsztaty i spektakle Dagmara Żabska +48 513 197 392
e-mail:anna@edukacjateatralna.pl
strona www:www.edukacjateatralna.pl