Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży


typ teatru:
adres:ul. Nowa 2 18-400 Łomża
telefon:86 216 24 81; 501 609 510; 86 223 10 04 (fax)
e-mail:biuro@filharmonia.lomza.pl
strona www:www.filharmonia.lomza
dyrektor naczelny:Jan Miłosz Zarzycki
dyrektor artystyczny:Jan Miłosz Zarzycki