Fundacja Inkubator Kultury "Kulmiasto"


typ teatru:
adres:ul. Ludwika Waryńskiego 17/4 80-433 Gdańsk
e-mail:kontakt@kulmiasto.pl
strona www:kulmiasto.pl